Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

Vergoedingen

 

Vooropgesteld: Met een aanvullend pakket bij Uw Zorgverzekeraar, dat voorziet in een

ruime vergoeding voor behandelingen fysiotherapie, blijft U ook in 2016 verzekerd van

goede fysiotherapeutische zorg.

 

Contracten met Zorgverzekeraars:

Met zo goed als alle Zorgverzekeraars hebben wij voor 2016 een zorgovereenkomst /

contract afgesloten.

 

Vergoeding van fysiotherapeutische zorg:

Uw Zorgverzekering is opgesplitst in een Basispakket en een Aanvullend pakket. 

De Aanvullende pakketten kennen een grote variŰteit. 

U, als verzekerde, maakt met Uw zorgverzekeraar afspraken over de keuze en de

hoogte van dit aanvullende pakket. De verzekeringsvoorwaarden ervan zijn vastgelegd in

de verzekeringspolis. In grote lijnen worden de fysiotherapeutische behandelingen

vergoed vanuit het aanvullende deel van Uw verzekering en wel volgens de afspraken die

U daarover individueel met Uw zorgverzekering heeft gemaakt. Raadpleeg daarvoor Uw

polis. Sommige aanvullende pakketten kennen zelfs een onbeperkte vergoeding van

fysiotherapeutische zorg.

 

Daarnaast bestaat er in Nederland een landelijk vastgestelde lijst van aandoeningen,

die zijn geselecteerd als chronische indicaties, waarbij langdurige en/of intensieve

fysiotherapeutische zorg ge´ndiceerd is. 

Enkel en alleen voor de aandoeningen van deze lijst maakt de zorgverzekering, na

verwijzing en goedkeuring, de volgende uitzondering: 

Eenmalig worden de eerste 20 zittingen verrekend via het aanvullende deel van het

verzekeringspakket.

 

 

 

 

Alle daarop volgende zittingen, (dus vanaf de 21ste zitting), worden vergoed vanuit de

Basisverzekering en wel voor de duur van:

- Zolang medisch noodzakelijk ,daar waar het chronische dus blijvende ziektes van

  de lijst betreft. 

- Een afgebakende periode van 3 maanden tot 1 jaar, in aansluiting op bepaalde  

  (orthopedische en neurologische) operaties en grote trauma’s van het

  bewegingsstelsel.

 

Het eigen risico bij Uw Zorgverzekeraar en vergoeding Fysiotherapie:

De vergoeding van algemene fysiotherapie vindt plaats vanuit het Aanvullende deel

van Uw zorgverzekering en valt dus buiten het eigen risico. 

Het jaarlijks terugkerende eigen risico van de Zorgverzekering heeft enkel en alleen

betrekking op de Basisverzekering en wordt voor wat betreft fysiotherapie alleen in

rekening gebracht, wanneer er vergoeding plaatsvindt vanuit het Basispakket: Dus

vanaf de 21ste en volgende behandelingen van aandoeningen, voorkomend op de

landelijk vastgestelde z.g. Chronische Lijst.

 

Prijslijst voor niet verzekerde behandelingen: 

Doorgaans worden behandelingen fysiotherapie bekostigd vanuit de aanvullende

verzekering. Afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket bij uw

Zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van een bepaald aantal behandelingen. Bij

overschrijding van dat aantal zijn de kosten voor eigen rekening en worden de volgende

tarieven gehanteerd.

 

Download hier de prijslijst

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy