Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

Monique Coenen

 

In 1974 ben ik afgestudeerd en sindsdien ben ik als algemeen fysiotherapeut werkzaam

in Horst en omgeving. Het verband tussen sensoriek (horen zien voelen) en motoriek heeft

altijd mijn interesse gehad. Daarnaast ben ik mij vanaf 1995 gaan specialiseren in het

behandelen van bekkenpijn en bekkenbodemproblematiek.

Maar er was nůg een vakgebied, dat mijn aandacht trok:

Vanaf 1999 ben ik landelijk geregistreerd als oedeemtherapeut en ik behandel sindsdien

alle vormen van lymfeproblematiek. Dus: naast het behandelen van de gangbare

problematiek als rug- schouder- nekklachten enzovoort, bestaat een groot deel van

mijn weektaak uit het behandelen van deze gespecialiseerde indicaties. 

 

Mijn huidige vestiging bestaat sinds september 1999. Ik werk fulltime, met dien

verstande dat ik de maandag als werkdag heb verruild voor de zaterdag.

(Op maandag ben ik de ‘oppas-oma’ voor mijn kleinkinderen).

Ik heb een denk- en werkwijze, die door een cursusleider ooit omschreven werd als

‘Biomechanisch’: In principe ga ik er van uit dat een klacht in het bewegingsstelsel

veroorzaakt wordt doordat de spanningsvelden, krachten en bewegingen in dit

bewegingsapparaat (tijdelijk of blijvend) niet goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Bij ‘specifieke’ problemen, zoals een hernia, een heupprothese enz. ligt mijn

behandelplan redelijk voor de hand en veel daarvan is zelfs in landelijke richtlijnen

methodisch vastgelegd. Bij ‘a-specifieke’ klachten is er sprake van pijn en ongemak,

terwijl medisch onderzoek, rŲntgenfoto’s, het bloedbeeld enz. geen duidelijke

afwijkingen vertonen.

 

Als fysiotherapeut ligt hier voor mij een belangrijke taak. Er is immers veel pijn en

ongemak,terwijl dit niet concreet aantoonbaar is. Bewegingsangst is het gevolg en

menig patiŽnt dreigt stil te vallen, komt in een vicieuze cirkel, daar waar gericht en

gedoseerd bewegen juist zou moeten leiden tot een voorspoedig herstel.

 

Erkenning van de klacht vormt de eerste stap richting inzicht en

herstel. Vanuit mijn biomechanische benadering zoek ik de oorzaak

van deze zg. aspecifieke klachten doorgaans in:

 

EEN SLECHTE BALANS TUSSEN BELASTING EN BELASTBAARHEID.

 

Ergens in het bewegingsapparaat hapert er iets in de beweegketens, zonder dat dit

direct (wetenschappelijk) aantoonbaar is. Allerlei interne en externe factoren kunnen

een rol spelen bij deze verstoring: Gewoontehouding, verkeerde werkhouding, een

repeterend aanspanningsritme zonder tijdige breaks, krachtsverlies, zwangerschap,

gewrichtsblokkades, een trauma, een operatieve ingreep en uiteraard ook mentale

zaken zoals stress, zorg, neerslachtigheid en verdriet. Immers: In tijden van malaise

komen zwakke punten boven. Dat geldt voor ieder mens. In mijn vak is het de kunst

om deze balansverstoring op te heffen zodat de kwaliteit van leven weer verbetert.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Specialiteiten: 

• Algemene fysiotherapie voor aandoeningen zoals rug- nekklachten enz.

• Oedeemtherapie / Lymfedrainage (landelijke geregistreerd)

• Bekkenpijnproblematiek

• Oefentherapeutische benadering van bekkenbodemproblematiek en

  incontinentieproblematiek

• Triggerpointmassage

• Sensomotorische training van kinderen en volwassenen

• Beweging op Maat.

 

Ook ben ik BHV-er binnen onze praktijk. Hiervoor bezoek ik trouw de jaarlijkse BHV

opfriscursus.

 

Tot slot:

Ik ben een grote voorstander van samenwerking met andere (para)medische

zorgverleners/disciplines, zoals de huisarts, de specialist, de osteopaat, de

podotherapeut, de verloskundige, de kraamhulp, de arbo arts, de homeopaat, de

sportinstructeur, de psycholoog en/of de maatschappelijk werker, daar waar dit het

herstel van de patiŽnt kan bespoedigen.

 

 

 

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy