Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

Manuele therapie

 

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil

zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten

niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook

wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting de oorzaak

van de klachten. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen de spieren

verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van

manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

 

Wat is manuele therapie?

De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht

door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen.

Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de

beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging

van de gewrichten kan verbeteren. De herwonnen bewegingsmogelijkheid zal in

de meeste gevallen geoefend moeten worden.

 

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de

manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De

gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of

krakend geluid. De meeste patiŽnten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel,

maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

 

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt? 

Veel klachten die worden veroorzaakt door stoornissen in gewrichten kunnen door de

manueeltherapeut positief worden beÔnvloed.

 

Hierbij kunt u denken aan:

• hoofd- en nekpijn

• nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen

• rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn

• lage rugpijn, eventueel met uitstraling naar de benen

• bepaalde vormen van duizeligheid

• kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek

bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling? 

Tijdens de eerste behandeling voert de manueeltherapeut een uitgebreid vraaggesprek

met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueeltherapeut

kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht

ontstaat. Ook bekijkt de manueeltherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen

heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een

behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

 

Vergoeding 

De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen afhankelijk van

uw verzekeringspakket vergoed.

 

Opleiding 

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende

opleiding manuele therapie heeft gevolgd (3- 4 jaar). Er bestaan verschillende

opleidingen tot manueeltherapeut, waardoor er in visie en behandelwijze verschillende

uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. Alle manueeltherapeuten worden na hun

opleiding in staat geacht gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek

te kunnen onderzoeken en indien mogelijk met manuele therapie te behandelen. De

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en

verplichte na- en bijscholing van de manueeltherapeut. Daardoor wordt u bij een door de

NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

 

 

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy