Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

 

Kinderbekkenfysiotherapie

 

Zie ook:

Fitkids

Kinderfysiotherapie

Plagiocephalometrie

 

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij een

kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de

behandeling van kinderen met plas en/of poep problemen.

De kinderbekkenfysiotherapeut (KBF) gaat samen met u en uw kind onderzoeken of dit

probleem opgelost kan worden.

 

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. Om zindelijk te worden moeten kinderen dit wel

kunnen, willen en begrijpen. Ze moeten kunnen voelen of ze een plas of poep moeten

doen en weten waarvoor een wc of potje dient. In principe wordt een kind eerst zindelijk

voor ontlasting en daar na voor de plas. De meeste kinderen worden zindelijk tussen

twee en vier jaar. Maar soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder van vijf

nog regelmatig een natte broek of een poepongelukje. Ook een buikoperatie, een

aangeboren afwijking of een traumatische ervaring kunnen problemen geven bij het

plassen en poepen.

 

Welke problemen kunnen voorkomen?

o Plasongelukjes overdag

o Bedplassen

o Heel vaak moeten plassen

o Blaasontstekingen

o Angst om te plassen of te poepen

o Obstipatie (verstopping)

o Diarree

o Buikpijn

 

 

 

 

 

Intake en onderzoek

De eerste keer dat u samen met uw kind bij de KBF komt, vindt er een

kennismakingsgesprek plaats. De KBF zal de hulpvraag van uw kind in kaart brengen

en veel vragen stellen over het eten en drinken en het toiletgedrag van uw kind en ook

wat vragen over de ontwikkeling en het functioneren van uw kind tot nu toe. Er wordt

ook een lichamelijk onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar de motoriek van uw

kind, bijvoorbeeld het lopen, rennen, springen, de rompbalans, enz. De KBF kijkt zo

hoe uw kind zich beweegt om te kunnen inschatten of uw kind zijn/haar

bekkenbodemspieren goed kan aanspannen en ontspannen.

De KBF zal ook een onderzoek doen naar de bekkenbodemspieren. Deze spieren zijn

erg belangrijk bij het plassen en poepen. Ze moeten kunnen aanspannen bij het

ophouden van de plas en poep en kunnen ontspannen bij het gaan plassen en poepen.

Als het goed is zijn deze spieren ontspannen. Kinderen met plas- en poepproblemen

spannen de bekkenbodemspieren meestal te hard aan en moeten ze leren deze

spieren te ontspannen.

 

Na alle vragen en het onderzoek gaat de KBF beoordelen of kinderbekkenfysiotherapie

zin heeft voor uw kind en wordt er samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld.

Ook wordt met u besproken of het nodig is dat een eventueel andere deskundige zoals

een huisarts of specialist moet worden ingeschakeld. Ook kan het soms zinvol zijn om

samen te werken met een bekkenfysiotherapeut of

kinderpsychotherapeut.

 

 

Behandeling

De therapie bij kinderen met plas en poep problemen kan bestaan uit:

o Uitleg over de klacht, wat is er aan de hand? Hoe is het ontstaan?

o Uitleg aan het kind over plassen en poepen en wat zijn/ haar probleem daarbij is.

 

De KBF maakt hierbij gebruik van plaatjes, boekjes, stickers en dergelijke.

o Uitleg van het juiste toiletgedrag en de toilethouding 

o Adviezen voor eten en drinken en bewegen

o Oefeningen om de bekkenbodemspieren te leren aanspannen en    ontspannen. 

o Oefeningen om op de juiste manier leren plassen en poepen. 

o Ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

o Het invullen van een plas- en/of poepdagboekje.

 

Thuis

Het is belangrijk om ook thuis met uw kind de oefeningen te doen die het bij de KBF

geleerd heeft om zo een beter resultaat te krijgen. Het vraagt om een goede motivatie

en doorzettingsvermogen van het kind maar ook van de medewerking van u als ouder.

Hoe lang het traject van behandeling duurt, is afhankelijk van de aard en de ernst van

de klacht en hoe lang de klacht al bestaat. Van de KBF krijgt u allerlei (voorlees)boekjes,

materialen en tips mee om het oefenen zo leuk mogelijk te maken voor uw kind.

 

Verwijzing en vergoeding

U kunt een verwijzing voor kinderbekkenfysiotherapie krijgen van uw huisarts of

specialist. Vanaf 2006 zijn fysiotherapeuten direct toegankelijk voor de patiŽnt. Dit

betekent dat u ook op eigen initiatief een afspraak kunt maken en dat een verwijzing

niet noodzakelijk is. Wel vindt altijd een (schriftelijke) terugkoppeling met de huisarts

plaats, zodat de huisarts op de hoogte is. 

 

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

 

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy