Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

Bekkenproblematiek

 

Bekkenproblematiek is in grote lijnen te scheiden in: 

• Bekkenpijnproblematiek

• Bekkenbodemproblematiek

 

Anatomie van het bekken

De botstructuren waaruit het bekken is opgebouwd zijn:

1.Het heiligenbeen met staartbeen aan de achterzijde

2. De beide darmbeenderen links en rechts 

3. Het schaambeen aan de voorzijde. Zij vormen samen de bekkenring. 

4. Aan de onderzijde van de darmbeenderen bevinden zich de beide zitbeenknobbels.

 

Met een ingewikkeld systeem van kapsels, banden, en spieren zijn deze botten met

elkaar verbonden. De kom van het heupgewrichtbevindt zich in het darmbeen, zodat het

bekken in verbinding staat met de heup en het been. Vanaf het heiligenbeen loopt de

wervelkolom naar boven, zodat het bekken in verbinding staat met de rug.

 

Bekkenpijnproblematiek

Het is een klacht die vaak gerelateerd is aan zwangerschap en

bevalling. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Ook bij mannen komt bekkenpijnproblematiek

voor. In het geval van zwangerschapgerelateerde klachten spreken we van ‘Peri-Partum

Pelvis-Pain’ ofwel ‘Rondom de bevalling bekkenpijn’. Geen gevaarlijk probleem, maar wel

een lastig probleem dat vraagt om

een secuur afstemmen op elkaar van enerzijds de algehele belasting en anderzijds de

algehele belastbaarheid.

Sommige activiteiten moet men achterwege gaan laten en andere activiteiten moet men

juist meer gaan doen. 

Tijdens de zwangerschap is er een forse aanmaak van het hormoon relaxine, een stof die

zorgdraagt voor versoepeling van onder andere de verbindingen tussen de bekken-

beenderen en met name de verbindingen beiderzijds tussen: 

• Het heiligenbeen en de beide darmbeenderen aan de achterzijde.

  (De SI-gewrichten)

• Het linker en rechter schaambeendeel aan de voorzijde. (De symfysis)

 

Onder invloed van dit hormoon zit er in deze bekkenverbindingen rondom de

zwangerschap meer speling dan normaal. Dit maakt de bekkenring van elke zwangere

en recent bevallen vrouw tijdelijk iets instabieler. Bekkeninstabiliteit rond zwangerschap en

geboorte is op zichzelf een fysiologisch feit. Het hoort er in principe gewoon bij.

 

Maar, daar waar deze speling/instabiliteit leidt tot pijnklachten en overbelasting in de

bekkenverbindingen en/of de omliggende weke delen structuren, is het raadzaam om

met gerichte fysiotherapeutische interventie deze klachten te reduceren, de

bekkensluitkracht te bevorderen en de juiste preventieve maatregelen te treffen om

herhaling te voorkomen. De klacht negeren leidt vaak tot een vicieuze cirkel van

toenemend krachtverlies rondom het bekken, verharding van spieren, druk op

zenuwbanen enz enz. En de bewegingsangst die daarop volgt, leidt weer tot stilvallen,

verminderde activiteit en vervolgens tot nog meer krachtsverlies.

 

 

 

 

 

Bekkenbodemproblematiek

We spreken van bekkenbodemproblematiek, wanneer er functionele klachten zijn in

een of meerdere structuren aan de onderzijde van het bekken, het gebied van

staartbeen tot schaambeen.

 

Het probleem kan gelokaliseerd zijn in: 

• Zwakke bekkenbodemspieren, vaak gerelateerd aan bevalling, de menopauze,

verzakking van organen in het kleine bekken, overgewicht of een prostaatoperatie en

vaak leidend tot incontinentieproblemen. 

• Te gespannen bekkenbodemspieren, vaak gerelateerd aan verstoring van natuurlijke

reflexen van blaas, genitaliŽn en/of darmen en leidend tot overactiviteit van blaas en/of

darmen of tot problematiek van seksuele aard. 

• Problematisch mictiepatroon, bv extreem hoge plasfrequentie Problematisch

defecatiepatroon met een te frequente of juist verminderde stoelgang.

 

Voor de oefentherapeutische benadering van bekkenbodem-problematiek kunt U in onze

praktijk terecht. Daar wij geen bevoegdheid hebben tot inwendig handelen moeten wij

U, indien inwendig handelen geÔndiceerd is, doorverwijzen naar een meer

gespecialiseerde bekkentherapeut. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de behandeling

moet worden ondersteund met biofeedback, een vorm van elektrotherapie.

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy