Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

 

Plagiocephalometrie

 

 

 

Zie ook:

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Fitkids

 

Algemeen

Sinds het protocol wiegendood het advies geeft om jonge kinderen opde rug te laten

slapen is het aantal zuigelingen met een afplatting van de schedel de laatste jaren fors

gestegen. Jonge zuigelingen kunnen het hoofdje nog niet goed in het midden houden.

Door de zwaartekracht zal het hoofdje naar 1 kant gedraaid worden. Bij het continu

draaien van het hoofdje naar dezelfde kant kan er een afplatting van de schedel ontstaan

(plagiocephalie). De kinderfysiotherapeut kan de mate van afplatting in kaart brengen

door het te meten (plagiocephalometrie).

 

 

 

 

Wat is plagiocephalometrie?

Plagiocephalometrie is een methode om de mate van scheefheid van het hoofdje te

bepalen. Er kan bepaald worden of er een reden is voor helmtherapie. Er kan ook een

verandering van vorm van de schedel in de tijd gemeten worden. De meting is niet pijnlijk

of belastend voor het kind. Het kind kan het best gemeten worden op een leeftijd van 5

maanden. Dit is de leeftijd waarop er bij een zichtbare asymmetrie aan helmtherapie

gedacht kan worden.

 

Hoe wordt de meting gedaan? 

Een bandje van thermoplast wordt verwarmd en daarna om het hoofdje

van het kind aangebracht. Het bandje wordt hard en is een afdruk van de vorm van de

schedel. Aan de hand van deze afdruk kan het percentage van scheefheid van de

schedel berekend worden. De uitkomst geeft aan in welke mate er een afplatting is.

Het geeft een indicatie of spontaan herstel te verwachten is of er gebruik gemaakt moet

worden van helmtherapie.

 

Wanneer helmtherapie?

Helmtherapie is ge´ndiceerd als de meetwaarden boven bepaalde waarden uitkomen

waarop verwacht wordt dat spontaan herstel niet voldoende symmetrie oplevert.

De ouders in overleg met de arts maken de uiteindelijke keuze hiervoor. De afplatting

van de schedel heeft geen invloed op de groei en ontwikkeling van het kind.

Het is een cosmetische beslissing om helmtherapie te starten.

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy